Onafhankelijk intermediair

Wallich & Matthes is vanouds een Amsterdamse bemiddelaar met een bijzondere positie. Als maatgevend onafhankelijk intermediair met een wereldwijd netwerk en kantoren in Amsterdam en Stockholm, kunt u ons beschouwen als uw sleutel tot de internationale geld- en kapitaalmarkt: vastrentende kasstromen van één dag tot 30 jaar gestructureerd. Niet voor niets voorzien wij toonaangevende media als Het Financieele Dagblad van de actuele data voor hun dagelijkse geldmarktpublicaties.

Discretie en integriteit
Wallich & Matthes vervult de rol van intermediair met de discretie en integriteit, die al sinds 1879 ons handelsmerk zijn. De dienstverlening die Wallich & Matthes aan professionele partijen biedt, steunt dan ook sterk op vertrouwde persoonlijke relaties.

Als treasurer doet u zaken met een vaste, ervaren accountmanager, die alles nauwgezet volgens afspraak aanstuurt: tijdens, voor én na de transactie. Het spreekt voor zich dat Wallich & Matthes is aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI) en opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Optimale voorwaarden
Als uw beleid vraagt om liquiditeit, vindt Wallich & Matthes voor u de optimale voorwaarden. In de publieke sector zijn vaak grote investeringen nodig om beleid ten uitvoer te brengen.

Gemeenten die financiële ruimte moeten creëren voor woningbouw, ziekenhuizen die liquiditeit willen genereren voor uitbreiding van de zorg en universiteiten die investeren in kennis en kennisoverdracht. Wallich & Matthes creëert deze mogelijkheden en biedt u de zekerheid dat u kapitaal verwerft tegen een marktprijs, van een solide en betrouwbare tegenpartij.

Sterke marktpartijen
Steeds meer bedrijven hebben er behoefte aan, naast hun contacten met zakenbanken, ook direct met eindbeleggers samen te werken. Hierbij kan het zowel gaan om het benutten van liquiditeit als om het vinden van ruimte voor investeringen, dekking van tekorten of hypothecaire leningen.

Wallich & Matthes brengt overeenkomsten tot stand met sterke marktpartijen voor bedrijven in tal van sectoren. Dit brengt een nieuwe assemblagelijn binnen bereik voor een autofabrikant, een nieuwe drukpers voor een drukkerij of bijvoorbeeld nieuwe huisvesting voor een woningcorporatie.

Markt- en wetkennis
Wallich & Matthes is vertrouwd met de financiële markt en het juridisch kader waarbinnen deze functioneert dat bepaald wordt door wet- en regelgeving, zoals de Wet FIDO, Europese aanbestedingswetten en de specifieke regels omtrent financiering in de sociale woningbouw, de gezondheidszorg en de onderwijssector.

Door intensief contact met instanties als het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de waarborgfondsen WFZ en WSW en de Nederlandse Zorg Autoriteit, is deze kennis altijd up-to-date.