Zorg

Vanuit Nederlandse zorginstellingen is regelmatig behoefte aan externe financiering. Dit ontstaat over het algemeen bij nieuwbouw, renovatie of verduurzaming.

Externe financiering kan enerzijds aangetrokken worden door middel van een WFZ geborgde lening en anderzijds door het aantrekken van een ongeborgde lening.

WFZ geborgde lening
Wallich & Matthes is een zeer gewaardeerde partij op deze markt. We hebben in het verleden voor veel organisaties hele goede resultaten bereikt.

Wallich & Matthes is een ervaren arrangeur van financiering tussen zorginstellingen en geldgevers. De toegevoegde waarde van Wallich & Matthes ligt in het verbinden van de zorginstelling met de potentiele geldgevers. Doordat Wallich & Matthes meer dan 50 jaar actief is in deze markt is ons netwerk het meest uitgebreid.

Door gebruik te maken van ons netwerk zal uw financieringsaanvraag een groter bereik hebben. Een groter aanbod geldgevers zorgt uiteraard voor meer competitie, hier plukt de zorginstelling de vruchten van.

Na het sluiten van de lening verzorgt Wallich & Matthes ook de administratieve afwikkeling van de lening.

Wist u dat Wallich & Matthes via het no cure-no pay principe werkt? Indien wij onverhoopt niet het scherpste tarief aanbieden, betaalt u dus helemaal niets.

Ongeborgde lening
Doordat er minder borgstellingen worden verstrekt in de Nederlandse zorgsector is er in toenemende mate behoefte aan ongeborgde financiering. Daarnaast groeit de vraag vanuit pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken om te beleggen in ongeborgde leningen.

Ook hier geldt dat een groter aanbod geldgevers zorgt voor grotere competitie.
Wallich & Matthes ondersteunt de zorginstelling bij alle aspecten van de commerciƫle onderhandelingen van de financiering. Wij ondersteunen bij het opstellen van de business case, het structureren van de leningsvoorwaarden, de verdere contacten met de beoogde financiers en het opstellen van de leningsovereenkomst.

Indicatieve tijdslijn traject ongeborgde financiering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Piet-Jan van Kleeff
E: pietjan.vankleeff@wallich.nl
T +31 20 5357702

Daan Koote
E: daan.koote@wallich.nl
T +31 20 5357709

Elly Roos
E: elly.roos@wallich.nl
T: +31 20 5357707

Martijn Renckens
E: martijn.renckens@wallich.nl
T +31 20 5357747

Ga naar: